Diagnostyka

Pracownia USG

W pracowni ultrasonograficznej zlokalizowanej w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy wykonywane są badania USG bezpłatnie na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy SGZOZ w Jasienicy oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.

Badania USG wykonywane są przez:

 • lek. med. Dianę Gawron-Matlakiewicz   - specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. med. Dominikę Wójcik                       - specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. med. Agatę Ligas                               - lekarza medycyny

Zakres badań wykonywanych w ramach pracowni USG:

 • USG tarczycy
 • USG jamy brzusznej
 • USG szyi
 • USG moszny w tym jąder
 • USG węzłów chłonnych
 • USG tkanek miękkich
 • USG jam opłucnowych
 • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
 • USG Doppler żył kończyn dolnych w celu wykluczenia zakrzepicy

Ustalenie terminu badania możliwe jest bezpośrednio w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Jasienicy lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 815 24 32 wew. 1.

 

Zgłaszając się na badanie USG pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualne skierowanie na badanie w oryginale
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala, dowód osobisty
 • osoby niepełnoletnie - zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim, osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka
Jak należy się przygotować do badania USG?