Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:   iod@sgzozjasienica.pl