Diagnostyka

Pracownia RTG

W pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy wykonywane są badania RTG bezpłatnie na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy SGZOZ w Jasienicy oraz odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.

Badania RTG wykonują:

 • technik radiolog - Anna Centkiewicz
 • technik radiolog - Bogumiła Kisiała

Opisy badań rentgenowskich wykonuje lek. med. Anna Krawiec-Leśniak - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Harmonogram pracowni RTG

PONIEDZIAŁEK 11:15 - 17:00
WTOREK 14:00 - 18:00
ŚRODA 9:00 - 13:30
CZWARTEK 12:30 - 17:30

Zakres badań wykonywanych w ramach pracowni RTG:

 • zdjęcia RTG klatki piersiowej
 • zdjęcia RTG zatok
 • zdjęcia RTG kręgosłupa
 • zdjęcia RTG stawów
 • zdjęcia RTG żuchwy
 • zdjęcia RTG kończyn
 • zdjęcia RTG miednicy
 • zdjęcia RTG osiowe kości
 • zdjęcia RTG czaszki
 • zdjęcia RTG nosa
 • zdjęcia RTG wg Schullera, Stenversa
 • zdjęcia RTG przeglądowe jamy brzusznej

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualne skierowanie na badanie
 • poprzednie wyniki badań RTG badanego obszaru (opis + płyty/klisze)
 • osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka

 

Jak przygotować się do badania RTG?

Większość badań RTG nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zdjęciem przeglądowym jamy brzusznej i zdjęciem odcinka kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Zalecenia przed wykonaniem wyżej wymienionych badań:

 • na 48 godzin przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa, gazowanych napojów, napojów mlecznych i soków owocowych, smażonych i tłustych mięs, grochu, fasoli, kapusty.
 • w dniu poprzedzającym badanie należy dodatkowo przyjąć np. Espumisan 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Lekka kolacja najpóźniej o godzinie 18:00. O przewlekłych zaparciach należy poinformować lekarza kierującego, który w zależności od wskazań medycznych może zalecić zastosowanie preparatu przeczyszczającego.
 • w dniu badania należy pozostać na czczo: bez jedzenia i picia, należy przyjąć rano 2 kapsułki np. Espumisanu. Nie palić papierosów, nie żuć gumy. Należy przyjąć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Jeśli to możliwe, należy zadbać o poranne wypróżnienie.


Badania RTG wyłącznie na podstawie skierowania

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej badania wykonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez osobę kierującą na badanie. Natomiast zgodnie z art. 33c ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza, że jego wynik dostarczy informacji, które przyczynią się do powstania prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz, że korzyści z tego tytułu przewyższą możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

 

Badanie RTG dla kobiet w ciąży

Należy pamiętać, że badanie RTG może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży - stan ten jest bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonywania badania RTG, jednak zdarza się, że badanie musi być wówczas wykonane. Kobieta w ciąży powinna powiadomić personel medyczny o swoim stanie, aby podjęte zostały odpowiednie działania dla maksymalnej ochrony nienarodzonego jeszcze dziecka.

 

Badanie RTG dla dzieci

Jeżeli pacjentem jest osoba niepełnoletnia w trakcie badania konieczna jest obecność rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Natomiast w przypadku osób poniżej 16 roku życia wykonanie procedury radiologicznej należy odnotować w książce zdrowia dziecka (§ 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej). Prosimy Państwa zatem o zabieranie książeczek zdrowia dzieci do każdego badania RTG.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko:   informacja.pdf