Podstawowa opieka zdrowotna

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

Czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:25 - 18:00 oraz w środy w godzinach 7:25 - 15.00

Lokalizacja: 43-394 Rudzica 350

Numer telefonu: (33)815 27 20

Harmonogram pracy lekarzy

 

     
Imię i nazwisko Lekarza Dni tygodnia Godziny przyjęć

lek.med. KUŹNIAR MARIUSZ

lekarz chorób dziecięcych
specjalista medycyny rodzinnej
specjalista medycyny paliatywnej
specjalista chorób płuc
kierownik Ośrodka Zdrowia w Rudzicy

NIEOBECNY 31.03.23

PONIEDZIAŁEK 11:00 - 16:00
WTOREK   8:00 - 18:00
CZWARTEK 11:00 - 16:00
PIĄTEK 11:00 - 16:00
     

lek.med. GUT BARTŁOMIEJ

lekarz chorób wewnętrznych
specjalista reumatolog

 

PONIEDZIAŁEK  8:00 - 18:00
WTOREK   8:00 - 14:00
ŚRODA   8:00 - 14:00
CZWARTEK   8:00 - 14:00
PIĄTEK   8:00 - 18:00
     

lek.med. CHORĄŻY AGNIESZKA

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista radioterapii onkologicznej

 

PONIEDZIAŁEK   8:30 - 15:00
WTOREK   8:30 - 16:30
ŚRODA   8:30 - 14:30
CZWARTEK 12:00 - 18:00
PIĄTEK 10:00 - 18:00
     

lek.med. KRYSTEK-LEŚNY KATARZYNA

specjalista chorób dziecięcych

 PONIEDZIAŁEK   8.00 - 11.00
ŚRODA   8.00 - 12.00

 

Pielęgniarki i położne

  • Kopycka Grażyna    - st.pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka koordynująca
  • Suchy Łucja             - st. pielęgniarka
  • Krupa Katarzyna     - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
  • Wątroba Renata      - st. pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
  • Zając Bożena          - st. położna środowiskowa-rodzinna

 

Pracownicy rejestracji

  • Zawadzka Danuta       - rejestratorka medyczna
  • Dobiecka Katarzyna    - rejestratorka medyczna

 

Godziny wizyt domowych, edukacji przedporodowej ciężarnych oraz patronaży - po uzgodnieniu telefonicznym

Pobieranie materiału do badań w środy  od 7:30 do 8:30