Podstawowa opieka zdrowotna

Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu

Czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:00 - 14:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 18.00.

W DNIU 09.06.23 OŚRODEK BEZ OBSADY LEKARZA

Lokalizacja: 43-392 Międzyrzecze 112

Numer telefonu: (33)815 57 15

Harmonogram pracy lekarzy

 

     
Imię i nazwisko Lekarza Dni tygodnia Godziny przyjęć

lek.med. OSUCH TOMASZ

lekarz chorób dziecięcych
specjalista medycyny rodzinnej
specjalista medycyny ogólnej
kierownik Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu

NIEOBECNY 02.03.23-12.06.23

PONIEDZIAŁEK   8:00 - 13:00
WTOREK 13:00 - 18:00
ŚRODA   8:00 - 13:00
CZWARTEK 13:00 - 18:00
PIĄTEK   8:00 - 13:00
     

lek.med. ORNOWSKA-OSUCH IWONA

specjalista chorób wewnętrznych

NIEOBECNA 22.05-9.06.23

 

PONIEDZIAŁEK   8:00 - 13:00
WTOREK  13:00 - 18:00
ŚRODA   8:00 - 13:00
CZWARTEK 13:00 - 18:00
PIĄTEK   8:00 - 13:00

W tygodniu od 29.05 do 02.06 będzie obecny  lek. med. Bartłomiej Gut w dniach:

PONIEDZIAŁEK                            08:00-11:00

WTOREK                                       15:00-18:00 

ŚRODA                                          08:00-14:00

CZWARTEK                                  15:00-18:00

PIĄTEK                                          08:00-11:00

 

Pielęgniarki i położne

  • Kocoń Katarzyna     - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarka koordynujaca
  • Jędrysik Irena          - st. pielęgniarka  środowiskowo-rodzinna, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • Ryszka Krystyna      - st. pielęgniarka, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
  • Danuta Roczyna      - lic. położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna

 

Pracownicy rejestracji

  • Wojtuś Teresa - rejestratorka medyczna

 

Godziny wizyt domowych, edukacji przedporodowej ciężarnych oraz patronaży - po uzgodnieniu telefonicznym

Pobieranie materiału do badań w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do 8:00