Podstawowa opieka zdrowotna

Ośrodek Zdrowia w Grodźcu

Czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 - 18:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 - 14:35

Lokalizacja: 43-386 Grodziec 128

Numer telefonu: (33)815 40 94

Harmonogram pracy lekarzy

 

     
Imię i nazwisko Lekarza Dni tygodnia Godziny przyjęć

lek.med. GOŁYSZNY MAŁGORZATA

specjalista medycyny rodzinnej
kierownik Ośrodka Zdrowia w Grodźcu

 

PONIEDZIAŁEK 13:00 - 18:00
WTOREK   8:00 - 13:00
ŚRODA   8:00 - 13:00
CZWARTEK   8:00 - 13:00
PIĄTEK   8:00 - 13:00
     

lek.med. SANCHEZ-TARNAWIECKI JORGE

lekarz chorób dziecięcych

 

PONIEDZIAŁEK   8:00 - 13:00
WTOREK 13:00 - 18:00
ŚRODA   8:00 - 13:00
CZWARTEK 13:00 - 18:00
PIĄTEK   8:00 - 13:00
     

lek.med. GUT BARTŁOMIEJ

specjalista reumatolog

NIEOBECNY 16.05.22-27.05.22

PONIEDZIAŁEK   8:00 - 12:00
ŚRODA 14:00 - 18:00
CZWARTEK 14:00 - 18:00

 

 

Pielęgniarki i położne

  • Konior Irena                 - mgr pielęgniarstwa, spec. w dziedzinie organizacji i zarządzania, pielęgniarka koordynująca
  • Hupert Dorota              - lic. pielęgniarstwa
  • Czarnik Danuta            - st. pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
  • Frączek Karolina         - mgr pielęgniarstwa
  • Czech Justyna             - mgr położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna

 

Godziny wizyt domowych i patronaży - po uzgodnieniu telefonicznym

Pobieranie materiału do badań w piątki od 7:30 do 8:30