Kontakt

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

NIP: 9372174178 | REGON: 072140535 | KRS: 0000031685

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy

Lokalizacja: 43-385 Jasienica 845

adres e-mail: jasienica@sgzozjasienica.pl

Numery telefonów:

rejestracja (33)815 24 32 wew. 1
pracownia fizjoterapii (33)815 24 32 wew. 2
laboratorium analityczne (33)815 24 32 wew. 3
rejestracja poradni specjalistycznych (33)815 24 32 wew. 4
administracja (33)815 32 83

 

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

Lokalizacja: 43-394 Rudzica 350

adres e-mail: rudzica@sgzozjasienica.pl

Numery telefonów:

rejestracja (33)815 27 20

 

Ośrodek Zdrowia w Grodźcu

Lokalizacja: 43-386 Grodziec 128

adres e-mail: grodziec@sgzozjasienica.pl

Numery telefonów:

rejestracja (33)815 40 94

 

Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu

Lokalizacja: 43-392 Międzyrzecze 112

adres e-mail: miedzyrzecze@sgzozjasienica.pl

Numery telefonów:

rejestracja (33)815 57 15

 

Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach

Lokalizacja: 43-391 Mazańcowice 1121

adres e-mail: mazancowice@sgzozjasienica.pl

Numery telefonów:

rejestracja (33)815 54 23