Edukacja Przedporodowa

 

 

Edukacja przedporodowa to praktyczne i teoretyczne przygotowanie kobiety ciężarnej oraz osoby bliskiej do podejmowania prozdrowotnych zachowań w okresie ciąży, podczas porodu, połogu oraz rodzicielstwa.  

Po 21 tygodniu ciąży lekarz ginekolog prowadzący ciążę powinien poinformować pacjentkę o konieczności wybrania przez nią położnej POZ oraz uzupełnić jej dane w karcie ciąży.

Od 21 tygodnia ciąży wizyty z położną rodzinną prowadzącą edukację przedporodową mogą odbywać się raz w tygodniu, a od 32 tygodnia aż do dnia porodu 2 razy w tygodniu.

Po urodzeniu się dziecka wybrana położna kontynuuje opiekę nad matką i noworodkiem w domu, podczas wizyt patronażowych. W celu umówienia się na edukację przedporodową należy się skontaktować telefonicznie z położną rodzinna pod numerem telefonu: 509 419 223 w godzinach od 7:00 do 14:00.

Jeszcze przed urodzeniem się dziecka rodzice powinni, wybrać położną, tak, aby mieli możliwość skontaktować się z nią bezpośrednio po wypisaniu noworodka ze szpitala do domu. Dzięki temu będzie można jak najwcześniejszej objąć dziecko opieką i profilaktyką w tym ważnym okresie adaptacyjnym noworodka w domu. Fakt urodzenia dziecka należy osobiście lub telefonicznie zgłosić w rejestracji Ośrodka Zdrowia, w którym dziecko będzie zadeklarowane.

Tematy zawarte w programie edukacji przedporodowej:

 • przebieg ciąży i rozwój płodu;
 • opieka prenatalna – dostępne formy opieki medycznej dla kobiet ciężarnych;
 • styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet ciężarnych;
 • dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne ;
 • problemy psychologiczno-emocjonalne kobiety oraz jej rodziny w okresie okołoporodowym;
 • zagadnienia prawne dotyczące okresu ciąży, porodu oraz połogu;
 • przygotowanie do porodu i stworzenie planu porodu, z uwzględnieniem preferencji i oczekiwań rodzącej;
 • czynniki zwiastujące początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;
 • fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;
 • pozycje wertykalne wykorzystywane w I i II okresie porodu, pomocny sprzęt dostępny na sali porodowej;
 • farmakologiczne i niefarmakologiczne formy łagodzenia bólu porodowego;
 • kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią;
 • cięcie cesarskie – omówienie ewentualnych wskazań do zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego;
 • informowanie o możliwości bankowania krwi pępowinowej w celu pozyskania komórek macierzystych;
 • opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu;
 • karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów laktacyjnych;
 • opieka nad noworodkiem/niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane w szpitalu, przyjazna pielęgnacja dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa noworodkowi w środowisku domowym.