NIEOBECNOŚCI LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2024-04-17

W najbliższym czasie podani lekarze będą nieobecni w Ośrodkach Zdrowia:

  • led.med. Anna Błasiak (Ośrodek Zdrowia w Jasienicy) 19-22.04.24, 1-14.05.24
  • lek.med. Magdalena Przemorska ( Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach)  22.04.24
  • lek.med. Bartłomiej Gut (Ośrodek Zdrowia w Rudzicy, Jasienicy i Grodźcu) 26-03.05.24
  • d.n.med. Grażyna Puzoń (Ośrodek Zdrowia w Jasienicy) 2.05.24-7.05.24
  • lek.med. Agata Sowa (Ośrodek Zdrowia w Jasienicy) 29.04-5.05.24
  • lek.med, Agnieszka Chorąży (Ośrodek Zdrowia w Rudzicy) 24.04 oraz 2.05.24
  • lek.med. Agnieszka Perchała-Olborska (Ośrodek Zdrowia w Jasienicy) 2.05.24
  • lek.med. Katarzyna Krystek-Leśny ( Ośrodek Zdrowia w Rudzicy) 10-17.05