Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

W okresie od 13.11.2017 do 22.12.2017 w  SGZOZ w Jasienicy przeprowadzone będą akcję "Profilaktyka osteoporozy - badanie Vit.D" oraz "Profilaktyka raka jajnika - badanie markera CA 125".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Laboratorium Analitycznego lub do Ośrodków Zdrowia SGZOZ w Jasienicy w których możliwe jest pobranie materiału do badań.
W czasie trwania akcji ceny badań dla pacjentów zadeklarowanych w SGZOZ w Jasienicy:
- badanie poziomu Vit.D3 -  25 zł,
- badanie markera CA 125 - 18 zł.

Od 1 października 2017 od godziny 8:00 w budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy przy ulicy Jasienica 845 realizowana będzie przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Telefon kontaktowy do prowadzącego punkt Bielskiego Pogotowia Ratunkowego to 33 812 34 12 lub 506 534 773.

W związku z sytuacją kadrową w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy występują przejściowe problemy  z rejestracją do lekarzy. Jest to spowodowane brakami w obsadzie zarówno personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego. Czynimy starania o uzupełnienie kadry lekarzy, niestety jest to bardzo trudne z uwagi na brak lekarzy rodzinnych i pediatrów. Podejmowane przez nas działania niejednokrotnie kończą się na uzgodnieniu warunków finansowych i nie podjęciu pracy w naszym Zakładzie.

Zapraszamy do zapoznania się z "Przewodnikiem o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim" oraz "Ulatką informującą o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Niniejsze publikacje opracowane zostały przy udziale Zespołu powołanego przez Zarząd Powiatu i zawierają szczegółowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pomocy instytucjonalnej z jakiej mogą korzystać pacjenci z powiatu bielskiego.

W związku z wyborem firmy DIAKLIN jako Laboratorium wykonującego zadania w zakresie badań zlecanych na zewnątrz informuję, że materiał do badań pobierany jest codziennie w Laboratorium analitycznym w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy, w poniedziałki, środy i piątki w Ośrodkach Zdrowia w Rudzicy, w Międzyrzeczu i w Mazańcowicach oraz w piątki w Ośrodku Zdrowia w Grodźcu.

Strony

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin72,473
    01/18/2018 - 08:22