Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/dorczar/domains/sgzozjasienica.pl/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Przetarg na zakup i sukceywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845

Ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do 10.12.2015r.
3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 11.12.2015r. do godziny 10.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 27.12.2015r

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin324,383
    12/17/2018 - 02:30