Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Przed przystąpieniem do większości badań ultrasonograficznych nie ma specjalnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta. Wyjątkiem jest kilka procedur przedstawionych poniżej, podczas których dla otrzymania prawidłowych wyników niezbędne jest przestrzeganie kilku zasad.
Przed przystąpieniem do badania USG
jamy brzusznej:

Zapraszamy osoby z rocznika 1977, 1972, 1967, 1962, 1957 u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia do  naszych Ośrodków Zdrowia,  gdyż realizujemy program profilaktyki chorób układu krążenia finansowany ze środków NFZ.

W ramach programu wykonywane są m.in.

Strony

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin72,822
    02/21/2018 - 12:03