Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

W Ośrodku Zdrowia w Jasienicy wykonujemy na potrzeby naszej Poradni Neurologicznej, jak i na inne zlecenia badanie USG doppler tętnic szyjnych oraz doppler doczaszkowy.
Dla Pacjentów z naszej Poradni Neurologicznej - za okazaniem skierowania - badanie bezpłatne - w ramach NFZ.
Cena badania USG doppler:
tętnic szyjnych  - 90,00 z łotych
doczaszkowe - 90,00 złotych

Morfologia
Jest podstawowym badaniem diagnostycznym w medycynie. Dzięki niemu poznajemy obraz krwi, zyskujemy informacje o liczbie i stanie komórek krwi. Wyniki morfologii dostarczają lekarzowi bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej, ponieważ pozwalają wychwycić sygnały różnych chorób. Profilaktycznie zaleca się wykonywać morfologię raz w roku. Na badanie należy przyjść na czczo - od ostatniego posiłku powinno upłynąć co najmniej 8-10 godzin. Krew do badania morfologicznego najczęściej pobierana jest z żyły.

Informujemy Szanownych Pacjentów, że zmodernizowaliśmy pracownię RTG.
Został wymieniony:
-  aparat RTG,
-  ciemnia, w której sa wywoływane zdjęcia
-  oraz wykonaliśmy nową wentylację pomieszczeń.
Wykonane pracę dają już wymierne efekty w postaci wysokiej jakości wykonywanych zdjęć, skrócenia czasu oczekiwania na ich wywołanie, oraz samego komfortu przebywania w pracowni, gdyż nowa wentyalcja w znaczym stopniu wpłyneła na wymianę powietrza.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszej odświeżonej Pracowni RTG.

Profesjonalne porady i informacje dotyczące sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Pomoc w wypełnianiu wniosków refundacyjnych.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 605 674 017
 

Ruszyła kampania pt. "Rak. To się leczy!"  w związku,  z tym  przedstawiamy Państwu poniżej link do strony internetowej, która gromadzić będzie informacje przydatne każdemu, kto poszukuje wiedzy o dostępnych badaniach profilaktycznych, ośrodkach medycznych, metodach leczenia, wskazówkach www.raktosieleczy.pl

Pogotowie ratunkowe należy wzywać dzwoniąc pod ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy:
999 lub 112
w przypadku: wypadków, porodów, nagłych zachorowań lub pogorszeń stanu zdrowia stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia oraz wszelkich zachorowań w miejscach publicznych.
 
Twoje zgłoszenie zostanie odebrane przez dyspozytora medycznego, którego zadaniem jest błyskawiczna ocena nagłości wezwania oraz podjęcie decyzji o jego zrealizowaniu.

 
Komunikat nr 12/2013 dla świadczeniobiorców,
dla których system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że sprawy braku potwierdzenia
prawa do świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ nie mogą być rozpatrywane telefonicznie przez
pracowników NFZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) nie jest możliwe udzielanie

Szanowni Państwo
W celu ochrony Państwa danych uprzejmie prosimy o odbieranie wyników badań laboratoryjnych, zdjęć RTG czy innej dokumentacji medycznej osobiście.
W momencie gdy zaistnieje sytuacja, że nie mogą Państwo wyniku badań, zdjęcia rtg czy innej dokumentacji medycznej odebrać osobiście, należy upoważnić do ich odbioru inną osobę.
 Wzór upoważnienia.można pobrać w rejestracji Ośrodka, laboratorium analitycznym, czy też  w pracowni RTG.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

Strony

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin70,079
    12/14/2017 - 23:25