Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy””,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 4 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
 

Numer ogłoszenia: 393146 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

Panele alergologiczne

Panel alergenów mieszany orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy brodawkowej, pyłek bylicy, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Asp.fumigatus, , Cladosporium herbarum, trawy mix( tym.łąk/żyto), Alternaria alternata, Alfa- laktoalbumina, Beta- laktoglobulina, kazeina, BSA, orzech laskowy , ryż 95,00 zł

Kierownik                                                                                                                   Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Wyjeżdżasz na urlop? Weź ze sobą EKUZ
Zbliżają się wakacje. Planując wyjazd na urlop w państwach członkowskich UE/EFTA warto pamiętać o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Zbliżają się wakacje. Planując wyjazd na urlop w państwach członkowskich UE/EFTA warto pamiętać o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Co gwarantuje EKUZ

 
W związku ze zbliżajacymi się wakacjami życzymy naszym Pacjentom udanego wypoczynku.
Podajemy przydatne linki do stron internetowych, aby Państwo bezpiecznie i bez uszczerbku na zdrowiu przeżyli ten czas.
 

www.bezpiecznewakacje.pl
 
 

W dniu 14 czerwca 2014r. zostanie zorganizowana w Ośrodku Zdrowia w Międzyrzeczu - Biała Sobota podczas, której będzie można skorzystać z badań USG, konsultacji lekarskich oraz badań krwii w bardzo dobrych cenach. Informujemy również, że będzie możliwość wykonania badań w kierunku osteporozy.

Biała Sobota – Międzyrzecze - 14 czerwca 2014r.

USG  brzucha i tarczycy, lek.med.  Diana Gawron – Matlakiewicz

USG tarczycy – 30,00 złotych
USG brzucha – 30,00 złotych
USG tarczycy + USG brzucha  - 50,00 złotych

Uprzejmie informujemy pacjentów, że Poradnia Dietetyczna jest prowadzona przez Panią Monikę Kamińską w trybie prywatnym. Taki rodzaj świadczeń nie jest finansowany przez NFZ. SGZOZ w Jasienicy wydzierżawia gabinet Pani Monice Kamińskiej, w celu ułatwienia naszym Pacjentom dostępu do tego rodzaju usług.
Rejestracja bezpośrednio u Pani detetytk. Nr telefonu - 534637335

W związku z bardzo dużym zaintersowaniem badaniem USG piersi wyznaczyliśmy dodatkowy termin 29.03.2014r. tj.sobota
 
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej     w Jasienicy,
ul. Zdrowotna 845
serdecznie zaprasza

w dniu 29 marca 2014r. tj. sobota 
na badanie ultrasonograficzne piersi.

Cena badania 45,00 złotych
 
Rejestracja telefoniczna: 33 8153 283
lub w pokoju nr 24 na piętrze
 

Strony

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin70,079
    12/14/2017 - 23:25