Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Zachęcamy wszystkie kobiety w ciąży oraz kobiety przygotowujące się do macierzyństwa do uczestnictwa.
Wszystkie informacje na temat zajęć znajdują się w poniższym linku.
/sites/default/files/pliki/test/plakat-1.pdf

Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną - grę o nazwie FluMania. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkół podstawowych i placówek medycznych.
Szczegółowe informacje o kunkursie i regulamin dostępne są na stronie www.opzg.pl
 

Serdecznie informujemy, że od dnia 10.08.2016 zostanie uruchomiona pilotażowo możliwość rejestracji do lekarza POZ w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy za pośrednictwem internetu. W celu dokonania rejestracji internetowej należy udać się:
a) bezpośrednio na stronę www.jasienica.erejestracja.eu
b) odwiedzić stronę www.sgzozjasienica.pl i wybrać zakładkę w menu głównym lub bocznym o nazwie "e-Rejestracja"
 

Coś was łączy? Zrób test na HIV podczas Europejskiego Tygodnia Testowania
 
Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych HIV, 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać.
 
Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV to dobra okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować zakażenie?
 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845

Ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,
informujemy, że oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiły dla pacjentów całodobowe numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację, gdzie szukać pomocy medycznej w razie choroby.
Śląski Oddział Wojewódzki: (32) 750 66 05
Informacje można również uzyskać na stronie internetowej:
http://www.nfz.gov.pl
http://www.nfz-katowice.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 3.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 1.

Strony

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin70,079
    12/14/2017 - 23:31