Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/dorczar/domains/sgzozjasienica.pl/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Informacja

W związku z sytuacją kadrową w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy występują przejściowe problemy  z rejestracją do lekarzy. Jest to spowodowane brakami w obsadzie zarówno personelu lekarskiego jak i pielęgniarskiego. Czynimy starania o uzupełnienie kadry lekarzy, niestety jest to bardzo trudne z uwagi na brak lekarzy rodzinnych i pediatrów. Podejmowane przez nas działania niejednokrotnie kończą się na uzgodnieniu warunków finansowych i nie podjęciu pracy w naszym Zakładzie. Możemy przypuszczać, że uzyskanie informacji o propozycjach płacowych mogło służyć jedynie uzyskaniu karty przetargowej w negocjacjach z innym pracodawcą. Tym nie mniej mamy nadzieję, że czynione przez nas starania pozwolą na zwiększenie stanu etatowego lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy.
Kłopoty ze skuteczną rejestracją telefoniczną w Ośrodkach Zdrowia wynikają z okresowego zmniejszenia obsady pielęgniarek co spowodowane jest zarówno sytuacją zdrowotną jak i urlopową. Szczególnie trudna sytuacja w tym zakresie wystąpiła w Ośrodkach Zdrowia w Jasienicy i w Rudzicy. W sytuacji gdy na zmianie jest jedna pielęgniarka mogą zdarzyć się sytuację iż wykonując np. czynności w gabinecie zabiegowym pielęgniarka ta nie ma możliwości odbierania telefonów w tym prowadzenie rejestracji telefonicznej pacjentów.
Za utrudnienia, z którymi mogli się Państwo spotkać przepraszamy, mamy nadzieję, że absencja chorobowa ustanie a nowo zatrudnione pielęgniarki szybko wdrożą się z realizację obowiązków.

Statystyki odwiedzin

  • Licznik odwiedzin291,280
    10/20/2018 - 01:54