Rejestracja:
33 815 24 32
33 815 38 25

 

 

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /home/dorczar/domains/sgzozjasienica.pl/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Funkcjonowanie SGZOZ w Jasienicy w czasie epidemii wywołanej SARS-CoV-2

    W okresie pandemii wszystkie sfery życia publicznego uległy modyfikacji poprzez wprowadzone ograniczenia i zalecenia stosownych służb. Funkcjonowanie lekarzy rodzinnych zostało poddane rygorom, które określił konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Państwową Inspekcją Sanitarną.

    Realizując wytyczne Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy wdrożył procedury postępowania związane z szeroko pojętymi usługami medycznymi, które przedstawiamy poniżej. Umówienie się na świadczenie zdrowotne w SGZOZ w Jasienicy odbywa się w drodze telefonicznej lub elektronicznej (e-rejestracja). W trakcie rozmowy pracownik rejestrujący po rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej weryfikuje możliwość udzielenia porady i wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć, informując pacjenta o zasadach na jakich odbywać się będzie teleporada. W wyznaczonym terminie personel medyczny kontaktuje się z pacjentem. Zebrany wywiad oraz dokumentacja medyczna są podstawą stawianego podczas teleporady rozpoznania. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, wystawiane są elektroniczne dokumenty (np. recepta, skierowania m.in. skierowanie na badania laboratoryjne i badania diagnostyczne, skierowanie do specjalisty, skierowanie do szpitala lub zwolnienie lekarskie), a także dokumenty w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni. Jeśli przeprowadzony w trakcie porady wywiad jak również przesłane drogą elektroniczną dokumenty (np. badania, wypisy, zdjęcia, opinie) obrazujące stan zdrowia uniemożliwiają jednoznaczne rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, lekarz rodzinny decyduje o konieczności osobistej wizyty pacjenta w Ośrodku Zdrowia.

    Wspomniane na wstępie wytyczne zawierają między innymi następujące zasady funkcjonowania Ośrodków Zdrowia:

 • Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 • Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 • Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 • Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 • Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny powinien kontaktować się lub być dostępny w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
 • Należy tak organizować pracę, aby zminimalizować liczbę pacjentów przebywających jednoczasowo na terenie przychodni. Rekomendowana jest zasada pustej/prawie pustej poczekalni, z jednoczesnym zapewnieniem pacjentowi możliwości kontaktu bezpośredniego z personelem POZ.
 • Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów pediatrycznych, powinny być realizowane w następujących przypadkach:
  • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
  • gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

     Wdrożone zasady służą minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń zarówno w gronie pacjentów jak i pomiędzy pacjentami a personelem medycznym. Realizowane procedury służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości funkcjonowania opieki medycznej w Ośrodkach Zdrowia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

    Wszystkie wdrożone schematy postępowań mają na celu jak najlepszą opiekę medyczną naszych pacjentów.
 
 Kierownik SGZOZ
Jan Matuszek

Statystyki odwiedzin

 • Licznik odwiedzin650,948
  05/08/2021 - 15:02